Zorgverzekeraars

Vergoedingen zorgverzekeraars

Onze praktijk heeft met bijna alle verzekeraars een contract afgesloten. Kijk goed in uw polisvoorwaarden of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Wij kunnen bij de meeste verzekeraars rechtstreeks declareren.

Een reguliere behandeling fysiotherapie wordt bij alle ziektekostenverzekeraars in het aanvullende pakket vergoed. Controleer in uw eigen polis bij de verzekeringsvoorwaarde hoe u verzekerd bent. Indien wij als zorgverlener niet bij uw verzekeraar kunnen declareren, sturen wij u als nog een nota.

Controleer altijd uw polis hoe u verzekerd bent.

Chronische indicaties

Onder chronische indicaties vallen alle indicaties die staan vermeld in de lijst van Borst. Wanneer er sprake is van een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering gehaald, alle volgende behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u deze eerste 20 behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed.