Kinderfysiotherapie

http://therapiegiesbeek.nl/uploads/images/afbeeldingen/kindertherapie2.jpg

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Dat gebeurt ook met de ontwikkeling van de zintuigen en de motoriek. Meestal gaat dat goed, maar soms heeft een kind daarbij gedurende een korte of langere periode hulp nodig van een kinderfysiotherapeut. Er moet bijvoorbeeld meer of op een iets andere manier geoefend worden om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of het kind moet leren met zijn beperkte mogelijkheden zo goed mogelijk te bewegen. Het doel van de kinderfysiotherapie is om het kind beter te laten functioneren in zijn leefomgeving.

Een geregistreerde kinderfysiotherapeut

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten, die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, jeugdarts, kinderarts of revalidatiearts doen dat. Zij verwijzen dan naar een kinderfysiotherapeut. U kunt echter ook zonder verwijzing komen. Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen vallen daar in ieder geval onder. Of er meer behandelingen vergoed worden hangt van uw ziektekostenverzekering af en hoe u daarbij verzekerd bent.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut

Wanneer een kind wordt aangemeld bij de kinderfysiotherapeut volgt een intake. Door middel van observatie, onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een beeld van het motorisch functioneren (het bewegen) en/of de aandoening van het kind. De kinderfysiotherapeut bespreekt met de ouders of verzorgers wat de uitkomst is en stelt een behandelplan op. Aan het einde van de behandelserie volgt een eindverslag. Tijdens de behandelingen kan de aanwezigheid/betrokkenheid van de ouders of verzorgers gewenst zijn. Indien nodig onderhoudt de kinderfysiotherapeut nauw contact met huisarts, consultatiebureauarts, leerkrachten of andere betrokken disciplines.

Jonge kinderen of kinderen met een ernstige handicap worden in de thuissituatie behandeld.

Veel voorkomende problemen

Hieronder volgen veel voorkomende problemen, die kinderfysiotherapeuten in de praktijk tegenkomen.

Baby’s met voorkeurshouding

Als uw baby bijna uitsluitend gedraaid naar een kant ligt met zijn hoofd, noemen we dat een voorkeurshouding. Vaak ontstaat dan een plagiocephalie (scheve schedel). U kunt dan de kinderfysiotherapeut inschakelen voor speel-, lig- en hanteringsadvies bij u thuis. We kunnen dan een meting uitvoeren en op basis van deze meting overleggen we met u welke therapie wenselijk is.

Motorische problemen

Veel voorkomende motorische problemen bij baby’s en jonge kinderen zijn:

Orthopedische problemen

Dit zijn bijvoorbeeld: een verkeerde houding, een afwijkende stand van gewrichten of gevolgen van een botbreuk. Ook hiervoor kunt u met uw kind in onze praktijk terecht.

Schrijfproblemen

Schrijven is een gecompliceerde vaardigheid, waarbij veel verschillende lichaamsfuncties actief zijn. Moeite hebben met schrijven kan daarom verschillende oorzaken hebben. Een daarvan, die vaak voorkomt, is problemen met de schrijfmotoriek. Als u dat vermoedt kan de kinderfysiotherapeut onderzoeken wat de oorzaak is en indien dit geïndiceerd is een behandelplan opstellen. Bij de behandeling van schrijfproblemen door de kinderfysiotherapeut is er overleg met de leerkracht.

Kinderen met astma

Kinderen met astma worden vaak benauwd. Dit zorgt vaak voor angst en verkeerd ademen. Zij kunnen bij de kinderfysiotherapeut leren wat ze bij benauwdheid kunnen doen. Ze krijgen zo meer grip op hun klachten en daardoor vermindert de angst. Ook kunnen ze onder begeleiding hun conditie verbeteren.

ADHD, PDD-nos, Asperger, ASS

Het ene kind ervaart indrukken uit de omgeving intenser dan het andere kind. Er is een verschil in waarneming en bewustzijn. Het kind kan overgevoelig of juist ondergevoelig zijn voor geluid, aanraken en beweging. Met verbetering van de sensorische integratie kan de kinderfysiotherapeut zo de verwerking van prikkels uit de omgeving verbeteren.

Neurologische problemen

Kinderen met, vaak aangeboren, neurologische problemen hebben vaak een abnormale spierspanning, een vertraagde sensomotorische ontwikkeling en vaak opvallend gedrag. Kinderfysiotherapie richt zich dan op het bevorderen van een optimale ontwikkeling.

Kinderen en jongeren met functionele klachten

Zoals chronische pijn, vermoeidheid, hyperventilatie.