Hydrotherapie

http://therapiegiesbeek.nl/uploads/images/afbeeldingen/hydrotherapie1.jpg

Hydrotherapie is een vorm van oefentherapie die in het water wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gewichtsloosheid van het menselijke lichaam in water en de warmte van het water. Geoefend wordt in een temperatuur van 33 °C.

Hydrotherapie maakt gebruik van de effecten van onderdompeling in water, in combinatie met de effecten van een systematische oefentherapie. Door middel van het uitvoeren van oefeningen in het water kan pijnvermindering, krachts- en mobiliteitsverbetering optreden. Tevens kan het gebruikt worden ter algehele activatie en om de lokale en algemene belastbaarheid te vergroten. Deze vorm van therapie is uitermate geschikt voor patiënten met reumatische klachten, neurologische aandoeningen, spierziekten en revalidatie na een operatie aan het bewegingsapparaat. Maar ook mensen met Cara, bekkeninstabiliteit en mensen met rugklachten van diverse aard kunnen deelnemen aan hydrotherapie.

Voordelen van oefenen in warm water

Methoden

Naast conservatieve hydrotherapie wordt er ook gebruik gemaakt van de Halliwick methode, de Bad Ragaz ringmethode Ai-Chi en Watsu (ontspanningsmethode in water).

Hoe werkt de hydrotherapeut/cesartherapeut

Wanneer u zich aanmeldt voor hydrotherapie/cesartherapie volgt een intake. Door middel van observatie, onderzoek en een vraaggesprek, krijgt uw therapeut een beeld van het motorisch functioneren (het bewegen) en/of de aandoening. De therapeut bespreekt met u de uitkomst en stelt een behandelplan op. Uw volgende behandeling zal, afhankelijk van het behandelplan, plaatsvinden in het water. Indien nodig onderhoudt de therapeut nauw contact met huisarts en/of andere betrokken disciplines.

Hydrotherapie wordt in de vorm van individuele behandelingen gegeven. De behandeling duurt circa 30 minuten.

Locatie en voorzieningen

De hydrotherapie vindt plaats in Zorgbad Zonnewater, te Hoog-Keppel. Het zwembad is toegankelijk voor patiënten in een rolstoel en patiënten die bedlegerig zijn. Door middel van een speciale tillift, rolstoel en ligbed kan de patiënt te water gaan. Ook is er een sta-op-lift en tillift aanwezig voor het aan- en uitkleden.

Een zwemdiploma is voor hydrotherapie zeker geen vereiste.

Meer informatie

Ga dan naar de website:

www.zorgbadzonnewater.nl